Asistentul medical

 

Îngrijirea bolnavilor este o profesie eternă… Așadar, atâta timp cât există oameni, va fi mereu nevoie de grijă, compasiune și înțelegere, iar munca asistenților medicali satisface aceste necesități.

 

 Informații cu privire la calificarea: Asistent medical generalist (AMG) pregătit prin școală postliceală sanitară

 

Asistentul medical reprezintă grupul cel mai larg de profesioniști din sănătate, coloana vertebrală a sistemului sanitar.  Puterea relațiilor interumane, stabilirea încrederii și a legăturii între pacient și asistentul medical, acționează asupra eficienței unui tratament și intervine pe tot parcursul procesului de însănătoșire.

Valorile fundamentale care stau la baza profesiei de AMG, sunt:

 • altruism și dragoste față de oameni;
 • profesionalism și responsabilitate;
 • compasiune, dedicare în slujba celorlalți, empatie;
 • respect și răbdare în a înțelege pacientul, fără a-l judeca;
 • demnitate umană.

Pe parcursul celor trei ani de studiu, pentru calificarea profesională Asistent medical generalist se vor parcurge 56 de module, conform curriculumului aprobat prin OMECT nr. 2713 din 29.11.2007 modificat și completat cu OMECS nr. 5602 din 03 nov. 2015.

La finalul ciclului de școlarizare (3 ani), vor fi dobândite următoarele competențe specifice:

 • Aplicarea cunoștințelor de anatomie și fiziologie umană;
 • Aplicarea noțiunilor specifice activităților de laborator;
 • Asigurarea educației pentru sănătate;
 • Pregătirea pentru investigații și recoltarea probelor de laborator;
 • Îngrijirea pacientului în funcție de diagnostic;
 • Stabilirea planului de îngrijire;
 • Pregătirea pacientului pentru investigații;
 • Monitorizarea pacientului;
 • Administrarea tratamentului;
 • Supravegherea alimentației și hidratării pacientului;
 • Mobilizarea și transportul pacienților;
 • Acordarea primului ajutor în situații de urgență;
 • Gestionarea medicamentelor și materialelor consumabile;
 • Comunicarea cu pacienții și aparținătorii;
 • Asigurarea condițiilor igienico-sanitare la locul de muncă.

Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc Certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului național al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor și Suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Creditele pentru educație și formare profesională obținute în învățământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat de către universități, în baza deciziilor senatului universitar, ca unități de credite de studii transferabile pentru nivelul licență.

Oportunități de angajare pe piața muncii:

 • Cadru medical cu studii medii, încadrat în rețeaua sanitară de stat sau particulară în: spitale, policlinici, cabinete de tratamente ambulatorii, cabinete medicale individuale, centre de diagnostic și tratament, cabinete de medicina muncii, cabinete medicale școlare, centre de plasament, centre de recuperare, centre de îngrijire persoane vârstnice etc.
 • Maistru – instructor, în rețeaua de învățământ preuniversitar de specialitate.
 • Calificarea AMG poate fi exercitată cu succes în țară și în străinătate, deoarece tipul și numărul competențelor  profesionale acumulate, este similar celor din Uniunea Europeana (Anexa V, Directiva 2005/36/CE).

Calități necesare pentru a fi un bun asistent medical

„Este foarte important să ai dorința de a studia și capacitatea de a înțelege ceea ce studiezi. Asistenții medicali trebuie să evalueze lucrurile rapid și să treacă imediat la fapte atunci când situația o impune” Asist. Keiko Kawane, Japonia.

„Ca asistent medical trebuie să arăți căldură. E necesar să fii tolerant și să dai dovadă de empatie”  Asist. Araceli Gracia Padilla, Mexic.

Sunt indispensabile mai multe calități: flexibilitatea, toleranța și răbdarea. De asemenea, trebuie să fii receptiv, să poți să te înțelegi bine cu colegii tăi și cu celelalte cadre medicale. Trebuie să fii gata să-ți însușești noi deprinderi pentru a rămâne un asistent eficient“ Asist. Marc Koehler, Franța.

„Trebuie să-i iubești pe oameni și să dorești cu adevărat să-i ajuți pe alții. Trebuie să fii capabil să faci față stresului, întrucât în nursing nu există jumătăți de măsură. Trebuie să fii adaptabil, ca să poți efectua aceeași normă de lucru atunci când se întâmplă să fie mai puțini colegi, fără să prejudiciezi calitatea muncii“  Asist. Claudia Rijker-Baker, Olanda.