Asociația Educație și Formare Henderson

 

Asociația „Educație și Formare Henderson” este o organizație independentă, apolitică, înființată la finele anului 2015 la inițiativa unui grup de oameni inimoși.

 

Asociația și-a propus să desfășoare activități în domeniile: educațional, medico-social și al dezvoltării comunitare, în parteneriat cu instituții publice sau private din țară și străinătate.

 

 ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA VIEȚI!

 

Scopul Asociației „Educație și Formare Henderson” este: dezvoltarea conștiinței civice, a comportamentului empatic și a voluntariatului, în beneficiul persoanelor aflate la nevoie și/sau provenite din medii defavorizate.

Misiunea Asociației este: oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor și comunităților aflate în situații de dificultate și are la bază dragostea față de semeni.

Viziunea noastră este: o organizație inteligentă care respectă ființa umană și investește în ea, convinsă fiind că aceasta va returna comunității plusvaloarea câștigata prin educație.

Valorile în care credem sunt:

 • Responsabilitate;
 • Implicare;
 • Valorizare;
 • Empatie;
 • Bunătate;
 • Solidaritate;
 • Compasiune.

Obiectivele Asociației „Educație și Formare Henderson” sunt:

 1. Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor și pregătirea voluntarilor pentru asistența persoanelor aflate în situații de risc, a persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile la nivelul comunității;
 2. Colectarea de ajutoare pentru sprijinirea categoriilor sociale defavorizate;
 3. Furnizarea de programe de formare profesională și servicii de ocupare a forței de muncă, cu precădere în domeniul socio-medical;
 4. Dezvoltarea de parteneriate și colaborări cu instituții de învățământ, medicale, instituții ale Statului și private, ONG-uri, pentru a duce la îndeplinire scopul Asociației;
 5. Derularea de activități instructiv-educative în cadrul Centrului educațional de excelență și a Școlii de vară, pentru promovarea valorilor umanitare în rândul copiilor și sensibilizării lor la nevoile celor din jur;
 6. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, prin realizarea de pliante, afișe, broșuri, publicații în presa locală și alte materiale informative (audio-video, materiale în format electronic) cu privire la activitățile și proiectele derulate de către Asociație, în vederea implicării comunității în rezolvarea problemelor sociale;
 7. Dezvoltarea de abilități, prin organizarea de cursuri de educație sanitară și de acordare a primului ajutor pre-medical, seminarii, dezbateri libere pe teme de combatere a consumului de tutun, alcool, droguri, ca urmare a dezvoltării unor programe de parteneriat cu diferite instituții de învățământ din comunitatea locală și nu numai;
 8. Furnizarea de educație de nivel postliceal, în domeniul socio-medical, asigurând astfel pregătirea sub forma școlarizării, a unor persoane calificate să îngrijească persoanele menționate mai sus;
 9. Înființarea unui centru de consiliere, informare, orientare și mediere profesională adresat elevilor, părinților, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în domenii de interes general ce privesc viața publică.
 10. Dezvoltarea de programe/proiecte proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate (ex. „Fii tu primul care salvează”, „Împreună de sărbători”, „Masa Creștină”, „De la copii pentru copii, cu dragoste”);
 11. Crearea și menținerea unor rețele de suport la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se află în situații de dificultate;
 12. Asigurarea egalității de șansă prin crearea unui cadru complex de dezvoltare personală, pentru valorificarea optimă a potențialului fiecărui individ;