Conținut dosar de înscriere

 

 • Cerere-tip de înscriere*;
 • Diploma de bacalaureat (original și copie), sau
 • Adeverința de absolvire a liceului pentru absolvenții de liceu (12 clase sau 13 clase în original) **, sau
 • Adeverința de elev*** (original);
 • Foaia matricolă a claselor IX-XII/XIII (original și copie);
 • Carte de identitate (original și copie);
 • Certificat de naștere (original și copie);
 • Certificat de căsătorie pentru persoane de sex feminin (dacă este cazul, original și copie).
 • Adeverință medicală din care să reiasă că este clinic sănătos și apt pentru calificarea profesională AMG (original);
 • Chitanța pentru plata taxei de înscriere în valoare de 100 lei (original);
 • 4 fotografii tip buletin (30*40 mm);
 • Dosar plic 

*cererea va fi pusă la dispoziția solicitantului la secretariatul școlii

**pentru absolvenții de liceu cu sau fără diploma de bacalaureat

*** pentru elevii de liceu aflați în an terminal, care doresc să se preînscrie