Criterii de admitere

 

 

La Școala Postliceală Sanitară „Virginia Henderson” Sibiu, se pot înscrie absolvenți de liceu din promoția curentă sau din promoțiile anterioare, cu sau fără Diplomă de Bacalaureat.

Îi așteptăm cu drag pe toți cei care doresc să se califice/ recalifice într-o meserie nobilă, solicitată tot mai mult pe piața muncii și valorizată.

 

Pentru calificarea Asistent Medical Generalist, dacă numărul candidaților înscriși este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, admiterea constă în completarea și prezentarea dosarului cu documentele solicitate.

 

Dacă numărul candidaților înscriși depășește numărul de locuri din planul de școlarizare, candidatul va prezenta dosarul cu documentele solicitate și va susține un interviu. Timpul alocat interviului pentru fiecare candidat este cuprins între 5 și 10 minute. Interviul va avea ca rezultat: “ADMIS” sau “RESPINS”.