Întrebări frecvente

 

Vă stăm cu placere la dispoziție la tel.: 0269 243 007, 0787 318 880, 0763 415 238 sau e-mail: admitere@scoalahenderson.ro  office@scoalahenderson.ro website: www.scoalahenderson.ro   pagina de Facebook a școlii

 

Întrebare: 1. Această școală funcționează legal?

Răspuns: Da, Școala Henderson funcționează în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3947/ 25.05.2017

 

Întrebare: 2. Dacă nu am finalizat studiile liceale, mă pot înscrie?

Răspuns: Da, doar  în cazul în care ești elev în an terminal (clasa a XII-a sau clasa a XIII-a seral); îți poți rezerva un loc completând cererea-tip de înscriere, adaugi la dosar o adeverință de elev alături de documentele de identitate, urmând a completa dosarul după absolvirea liceului cu: Diplomă de absolvire a liceului/ Diploma de bacalaureat, Foaia Matricolă și Adeverința medicală.

 

Întrebare: 3. Ce documente depun la dosarul de înscriere?

Răspuns: În vederea înscrierii, sunt necesare următoarele documente:

 • Cererea-tip de înscriere*;
 • Diploma de bacalaureat (se depune în original și copie), sau Diploma/ Adeverința de absolvire a liceului pentru absolvenții de liceu (12 clase sau 13 clase în original) **, sau Adeverința de elev*** (original);
 • Foaia matricolă a claselor IX-XII/XIII (se depune în original și copie);
 • Carte de identitate (original și copie);
 • Certificat de naștere (original și copie);
 • Certificat de căsătorie pentru persoane de sex feminin (dacă este cazul, original și copie).

(se depun în copii certificate „conform cu originalul” de un membru al comisiei de admitere);

 • Adeverință medicală cu mențiunea: ”clinic sănătos, apt pentru studii”  (original);
 • Chitanța pentru plata taxei de înscriere în valoare de 100 lei (original);
 • 4 fotografii tip buletin (30*40 mm);
 • Dosar plic

*se va înmâna solicitantului în momentul înscrierii și se completează la depunerea dosarului.

**pentru absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

***pentru elevii de liceu aflați în an terminal.

 

Întrebare: 4. Ce resurse îmi trebuie ca să mă pot înscrie online?

Răspuns:
 • aproximativ 15 minute;
 • 1 calculator cu acces la reteaua Internet;
 • actele solicitate in format electronic (scanate – pdf sau jpeg);
 • dovada plății taxei de înscriere.

Atenție! toate documentele încărcate în platformă trebuie să fie lizibile (să poată fi citite).

 

Întrebare: 5. Unde pot plăti taxa de înscriere/ taxa școlară/ ratele?

Răspuns: Poți plăti taxa de înscriere/ taxa școlară anuală/ ratele:

 • la secretariatul Școlii Henderson din Sibiu, Str. Someșului nr. 57, în urma unei programări prealabile (făcută online sau telefonic)
 • prin transfer bancar către contul Școlii Henderson, sau, dacă deții un card bancar, de pe telefon/computer, folosind aplicația gratuită BTPay sau BT24 (pot fi descărcate de pe site-ul băncii: bancatransilvania.ro sau din Google/ Magazin Play

Pe ordinul de plată trebuie să apară clar toate detaliile de plată:

 • Nume/ Prenume cursant, CNP, suma depusă, ce reprezintă plata

 

Întrebare: 6.  Mai este necesară prezența mea la sediul Școlii Henderson, dacă aceasta oferă sistemul de înscriere online?

Răspuns: Da și aceasta se face în urma unei programări prealabile (online sau telefonic) în scopul realizării conformității cu originalul, a semnării documentelor transmise școlii și a depunerii dosarului personal la secretariat.

 

Întrebare: 7.  Dacă nu am luat examenul de bacalaureat mă pot înscrie?

Răspuns: La Școala Henderson se pot înscrie absolvenți de liceu din promoția curentă sau din promoțiile anterioare cu sau fără Diplomă de bacalaureat, prin depunerea la dosar a Diplomei de absolvire a liceului; recomandăm ca diploma de bacalaureat să fie obținuta până la susținerea examenului de final, de certificare a calificării, în situația în care absolventul dorește să lucreze în sistemul medical de stat, sau în străinătate

 

Întrebare: 8.  În ce constă admiterea la Școala Postliceală Sanitară „Virginia Henderson”?

Răspuns: –  admiterea se realizează prin depunerea la Comisia de admitere a unui dosar cu actele solicitate (dacă numărul candidaților înscriși este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare) 

                   –  candidatul va depune dosarul cu documentele solicitate și va susține un interviu în cadrul căruia va motiva alegerea calificării profesionale AMG. (dacă numărul candidaților înscriși depășește numărul de locuri din planul de școlarizare).

Timpul alocat interviului pentru fiecare candidat va fi între 5-10 minute. Candidatul va avea ca rezultat: „ADMIS” sau „RESPINS”. 

 

Întrebare: 9. Cum voi ști dacă am fost admis/ă ?

Răspuns: Validarea locului pentru cel declarat „Admis” se realizează prin semnarea contractului de școlarizare, completarea dosarului (dacă este cazul) și achitarea integral, sau cel puțin a primei rate din taxa de școlarizare, respectând termenele stabilite.

Se va afișa lista celor declarați admiși la secretariat, dar și pe site-ul școlii,  la termenul stabilit în  funcție de perioada de înscriere.

 

Întrebare: 10. Dacă sunt angajat, pot urma și cursurile școlii postliceale sanitare?

Răspuns: Da, respectând prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a Școlii și pe cele ale Contractului educațional; Școala Postliceală Sanitară „Virginia Henderson” organizează cursuri de zi, cu frecvență.

 

Întrebare: 11. Dacă sunt student pot urma și cursurile școlii postliceale sanitare?

Răspuns: Da, în măsura în care orele de desfășurare a cursurilor la ambele instituții, nu se suprapun.

 

Întrebare: 12. Când încep cursurile Școlii Postliceale Sanitare „Virginia Henderson”?

Răspuns: Anul Școlar 2020-2021 începe la 1 octombrie 2020 și are 42 de săptămâni (învățământ teoretic și tehnologic și învățământ clinic, repartizate conform structurii anului școlar).

 

Întrebare: 13. Unde vom efectua stagiile de practică?

Răspuns: Instruirea practică poate avea loc în cadrul școlii la orele de nursing și/sau în instituții medico-sociale de profil de stat sau private: spitale, policlinici, CMI, azile de bătrâni, dispensare, centre sociale de copii, sau, la cerere, la partenerii noștri externi.

 

Întrebare: 14. Care este programul cursurilor?

Răspuns: Cursurile se desfășoară în două schimburi, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-14:00 și 14:00-20:00. Ora de curs are o durata de, 50 de minute, cu pauză de 10 minute după fiecare oră.  

 

Întrebare: 15. Dacă nu locuiesc în Sibiu mă poate ajuta școala să-mi găsesc cazare? Care sunt costurile?

Răspuns: La cererea elevului, există posibilitatea facilitării cazării în căminele liceelor partenere din Sibiu. Costurile sunt în funcție de tipul camerei și numărul de persoane din cameră; masa este inclusă.

 

Întrebare: 16. Ce document obțin la absolvirea Școlii Postliceale Sanitare? Este recunoscut în străinătate?

Răspuns: La finalul perioadei de școlarizare, ca urmare a promovării examenului de certificare, vei obține: Certificatul de Calificare Profesională și Suplimentul descriptiv al certificatului (conform Europass) eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării.

Calificarea AMG dobândită poate fi exercitată cu succes în țară şi în străinătate, deoarece tipul și numărul competențelor profesionale acumulate, este similar celor din Uniunea Europeană (Anexa V, Directiva 2005/36/CE).

 

Întrebare: 17.  Voi putea fi ajutat de către școală în vederea obținerii unui loc de muncă după absolvire?

Răspuns: Da, în baza  recomandărilor, a experienței dobândite pe parcursul școlarizării și a parteneriatelor încheiate între școala cu instituții medicale – spitale, clinici și centre rezidențiale 

Cursanții/ absolvenții noștri beneficiază de consiliere și sprijin în vederea obținerii unui loc de muncă în țară și în străinătate, prin diverse programe de recrutare organizate periodic.

 

Pentru eventuale întrebări sau pentru alte detalii, vă stăm cu plăcere la dispoziție la tel.: 0269 243 007, 0787 318 880,

e-mail: office@scoalahenderson.ro , admitere@scoalahenderson.ro  sau pe website: www.scoalahenderson.ro